Materiály a kontrolní testy pro ZEH 22/23

Zde najdete testy do předmětu Klinická propedeutika pro PS 2.ročník.

Zde najdete testy do PRP

Materiály a úkoly k distanční výuce do předmětu " Základy mikrobiologie a hygieny" pro 2. ročník.

Na tomto místě naleznete studijní materiál, který bude navazovat a prohlubovat učivo z učebnice " Psychologie 1"

Budou zde zadávány úkoly a testy v době distanční výuky.

Výuka předmětu Zdravotní výchova

Zde najdete doplňující informace k výuce Ošetřovatelství.