• Topologie
 • Lokální počítačové sítě (LAN) 
 • Rozdělení, rychlost přenosu, ochrana dat, spolehlivost, sdílení dat, tisk a komunikace v síti.
 • Rozsáhlé počítačové sítě (WAN),
 • principy, spojení, rychlost přenosu.
 • Firewall
 • Sdílené prostředky
 • Typy adres (URL, IP,DNS, TCP/IP)
 • Základní informace, způsoby připojení, adresy.
 • Vyhledávací, přenosové a komunikační služby.
 • Elektronická pošta (práce se složkami. Adresář, vkládání a přeposílání příloh)
 • Chat, Skype, ICQ, Konference
 • Ochrana dat, Elektronický podpis
 • Prohlížeče, webové stránky, hypertext.
 • Přenos informací z prohlížeče do textového nebo grafického editoru.
 • Viry, antivirová ochrana.
 • Archivace a komprese dat.
 • Nákup počítače, faktory volby typu.
 • Programy, autorská práva, nákup.
 • Úvod, funkce, základní ovládání, práce se sešitem, buňka, formáty buněk, oblasti, práce s listy, sloupci a řádky
 • Základní operace v tabulce.
 • Vzorce a jednoduché funkce
 • (matematické, statistické, časové, vyhledávací).
 • Řešení úloh v aplikaci Excel, tvorba grafů.
 • Databáze, záznam pole, filtrování, řazení dat, ověření, souhrny
 • Kontingenční tabulky, šablony, tisk
 • Tiskové sestavy, tisk úloh.
 • Práce s makry
 • Algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu
 • Základní příkazy strukturovaného programová – větvení, cykly, podprogramy
 • Rastrová a vektorová grafika.
 • Jednotlivé typy programů pro úpravu obrázků a fotografií, základní pojmy a úpravy grafických formátů
 • Rozlišení, panely nástrojů pro úpravy
 • Praktické úpravy fotografií
 • Práce s objekty
 • Práce s textem