Studijní materiál doplňující učivo z učebnice Ošetřovatelská péče 1 . díl.