Výuka zdravotní výchovy

Zdravotnické a sociální služby

Vliv pohybové aktivity a výživy na zdraví člověka. Tvorba rekondiční programů.