výukový materiál pro ZDV - test RTG vyšetřovací metody

Toto je kurz pro samostudium somatologie.