Kurz seznamuje studenty se základními pojmy hydrostatiky (tlak, Pascalův zákon, hydraulické zařízení, Archimédův zákon).