V tomto kurzu najdete doplňující a prohlubující studijní materiál k učivu v učebnicích "Somatologie".

Také prostřednictvím toho portálu Vám budou zadávány úkoly včetně zkoušení v době distanční výuky.